Over

Bart Torensma

Geboren in 1985 te Amsterdam en sinds 2009 werkzaam als freelance anesthesie assistent.

Tijdens mijn werkzaamheden als freelance anesthesie assistent wilde ik mijn horizon verbreden in de medische wereld, daarom ben ik aan de studie Klinische Epidemiologie (AMC) begonnen waar ik sinds 2014 werkzaam in ben.

Sinds 2014 ben ik promovendus aan het LUMC, peri-operative care in the obese subject.    

Ik doe veel ervaring op in verschillende ziekenhuizen en klinieken, waardoor ik mijn kennis en vaardigheden continu blijf verbreden.

Eigenschappen van mij zijn: Geïnteresseerd, scherpe intuïtie, goed kunnen luisteren, kritisch, resultaatgericht, gedisciplineerd en vernieuwend.

 

2019: Bestuurslid Dagelijks bestuur als penningmeester voor de Federa. 

2018: Bestuurslid Algemeen bestuur Vereniging voor Epidemiologen

Als bestuurslid zal ik mij richten op het CCMO klankbord groep (Binnen de EU is men druk bezig het onderzoeksklimaat voor het testen van nieuwe geneesmiddelen te optimaliseren en stroomlijnen. Dit gebeurt o.a. door het op elkaar afstemmen van de nationale medische ethische toetsingsprocedures). Verder bij de COREON klankbordgroep (COREON is opgericht om de ontwikkelingen omtrent de wetgeving voor het doen van mensgebonden onderzoek te volgen en zo mogelijk een rol te spelen in dit proces.

 
Lidmaatschappen:

 

NVAM: Nederlandse Vereniging voor AnesthesieMedewerkers
IEA: International Epidemiological Association
ESA: European Society of Aneasthesiology
DSMBS: Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery 
ESPCOP: European Society for Perioperative care of the Obese Patient
IFSO: International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic disorders.
VVE: Vereniging voor Epidemiologie