Over mij

Dr. Bart Torensma

Geboren in 1985 te Amsterdam, Nederland en sinds 2009 werkzaam als freelance anesthesie assistent.
 
Tijdens mijn werkzaamheden als freelance anesthesie assistent wilde ik mijn horizon verbreden in de medische wereld, daarom ben ik aan de Master Klinische Epidemiologie (AMC) begonnen waar ik sinds 2014 werkzaam in ben.
 
Sinds 2015 was ik promovendus aan het LUMC, peri-operative care in the obese subject.    
 
Ik doe veel ervaring op in verschillende ziekenhuizen en klinieken, waardoor ik mijn kennis en vaardigheden continu blijf verbreden.
Eigenschappen van mij zijn: Geïnteresseerd, scherpe intuïtie, goed kunnen luisteren, kritisch, resultaatgericht, gedisciplineerd en vernieuwend.
 
--------------
2021-heden: Bestuurslid COREON (penningmeester) COREON (COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek) is een inhoudelijk en deskundig netwerk dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van (observationeel) gezondheidsonderzoek en een adequate toepassing van die regelgeving.
 
2020-2021: Tijdens de COVID-pandemie heb ik het IC-team bijgestaan bij de behandeling van patiënten die IC-zorg nodig hadden als gevolg van het COVID-19-virus.
 
2019-2021: Bestuurslid Federa (penningmeester)
Federa is een interdisciplinair samenwerkingsverband van ruim 5.000 onderzoekers in de gezondheidszorg
 
2018-heden: Bestuurslid Algemeen bestuur Vereniging voor Epidemiologen
Als bestuurslid zal ik mij richten op het CCMO klankbord groep (Binnen de EU is men druk bezig het onderzoeksklimaat voor het testen van nieuwe geneesmiddelen te optimaliseren en stroomlijnen. Dit gebeurt o.a. door het op elkaar afstemmen van de nationale medische ethische toetsingsprocedures). 
--------------
 
Lidmaatschappen:
NVAM: Nederlandse Vereniging voor AnesthesieMedewerkers
IEA: International Epidemiological Association
ESA: European Society of Aneasthesiology
DSMBS: Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery 
ESPCOP: European Society for Perioperative care of the Obese Patient
IFSO: International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic disorders.
VVE: Vereniging voor Epidemiologie